Πρακτικές προστασίας δεδομένων για το Διαδίκτυο


Η W.S.S. προσφέρει υπηρεσίες στο διαδίκτυο, άμεσα και αποτελεσματικά. Είναι αποδεκτό από την εταιρεία ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της παροχής πληροφοριών ελεύθερα στο διαδίκτυο και την προστασία του ατόμου. Αυτό άλλωστε εκφράζει τις βασικές αρχές και την ευαισθησία της εταιρείας σε τέτοιου είδους θέματα, καθώς και την πλήρη κατανόηση και το σεβασμό από την εταιρεία των διαφόρων αρχών προστασίας δεδομένων που έχουν θεσπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον ιστότοπο της W.S.S.


Ο κάθε χρήστης, όταν επισκέπτεται το site της εταιρείας, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει τα οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά του ή τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Η εταιρεία δεν απαιτεί από τον επισκέπτη τέτοιου είδους στοιχεία. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους τεχνολογία για τη συλλογή αυτών των στοιχείων από την εταιρεία. Η εταιρεία ζητά τα στοιχεία του επισκέπτη μόνο σε περίπτωση που ίδιος επιθυμεί να λαμβάνει νέα της εταιρείας ή έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τη φόρμα επικοινωνίας της εταιρείας για να υποβάλλει ερώτημα προς την εταιρεία. Στις περιπτώσεις που ο επισκέπτης επιλέξει να προσκομίσει τα στοιχεία του επιτρέπει στην εταιρεία οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας με τον επισκέπτη. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των επισκεπτών δεν χρησιμοποιούνται από τρίτους παρά μόνο από την εταιρεία. 

 

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων - Θέσεις Εργασίας/Ευκαιρίες Καριέρας


Η W.S.S., στο πλαίσιο της ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, ζητάει την αποστολή βιογραφικών από όλους τους ενδιαφερόμενους για εργασία. Η διαδικασία αυτή γίνεται  μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο της εταιρείας. Στο email και στη φόρμα επικοινωνίας θα πρέπει να καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Η W.S.S. μπορεί κατά βούληση να αποστείλει το βιογραφικό του ενδιαφερόμενου, εχέμυθα, σε άλλες εταιρίες των οποίων οι θέσεις που προσφέρονται ταιριάζουν στο εργασιακό και ακαδημαϊκό προφίλ του αιτούντα 
με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα διαφυλάξει τα ατομικά δικαιώματα του κάθε ενδιαφερόμενου και δεν θα επιτρέψει τη διαρροή αυτών των στοιχείων σε τρίτους, εκτός από τις επιλογές του ενδιαφερόμενου και της ίδιας της εταιρείας με σκοπό το συμφέρον του ενδιαφερόμενου.

 

Χρήση Cookies από την εταιρεία


Η W.S.S. κάνει χρήση cookies, 
τα οποία όμως δεν αφορούν το άτομο αυτό καθεαυτό, παρά μόνο κάποια στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης, όπως το όνομα του browser που χρησιμοποιείται ή τη καταμέτρηση του ατόμου που επισκέπτεται το site ως αριθμός για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στο site της εταιρείας, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δικές της εργασίες ή για την περαιτέρω προώθηση κάποιων διαφημιστικών ή άλλων ενεργειών της εταιρείας. Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα μεταφέρει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τους browsers τους έτσι ώστε να δέχονται ή να μη δέχονται cookies. Ό,τι ρυθμίσεις και να  επιλέξει ο χρήστης, θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο site της εταιρείας και σε όποιες υπηρεσίες προσφέρει.

 

Αναβάθμιση των πρακτικών προστασίας δεδομένων


Οι πρακτικές που αναφέρονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν την τωρινή πολιτική της W.S.S., όσον αφορά τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούνται από την εταιρεία. Η W.S.S. θεωρεί χρέος της να ενημερώσει τον χρήστη ότι δεν εφησυχάζει, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και δρα αναλόγως. Έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα αναθεωρεί και θα αναβαθμίζει τις πρακτικές αυτές έτσι ώστε να κινείται πάντα στους ρυθμούς της εποχής.

Εγγραφή Newsletter