Αναφορά Δημιουργού W.S.S.


Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 - Μη εισαγόμενο

Η χρήση περιεχομένου του ιστοτόπου της W.S.S. είναι ελεύθερη:

 • Διανομή: για αναπαραγωγή, για διανομή και για παρουσίαση στο κοινό

 • Χρήση: δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου


Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντα την άδεια.

 • Όχι Παράγωγα Έργα — Δε μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.


Με την κατανόηση ότι:

 • Αποποίηση — Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί, αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Δημόσιος Τομέας — Όταν ένα έργο ή κάποιο από τα μέρη του είναι διαθέσιμο στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με εφαρμοστέο Δίκαιο, αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την άδεια.

 • Άλλα δικαιώματα — Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται από την άδεια οποιοδήποτε από τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Η σωστή δοσοληψία σας ή νόμιμη χρήση, ή άλλοι εφαρμοστέοι περιορισμοί και εξαιρέσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Τα ηθικά δικαιώματα της εταιρείας
  • Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στο έργο καθεαυτό είτε στο πώς αυτό χρησιμοποιείται, όπως δικαιώματα δημοσιότητας ή δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα.


Σημείωση — Για κάθε νέα χρήση ή διανομή, πρέπει να καταστήσετε σαφείς στους άλλους τους όρους της άδειας αυτού του Έργου. Ο καλύτερος τρόπος για να πράξετε αυτό είναι να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο με το διαδικτυακό τόπο αυτής της ιστοσελίδας.

Εγγραφή Newsletter